Professionelle annoncerGenkendelse giver troværdighed
Hvad enten du annoncerer på nettet eller i den lokale avis, er det vigtigt, at du har det samme grafiske udtryk. Dine kunder skal kunne genkende dig, så du skaber tryghed og troværdighed om dit produkt.

Professionel og stabil leverandør
trykteams grafikere har gennem mange år hjulpet vores faste kunder med en professionel annoncestrategi.

Vi producerer annoncer til alle medier, både trykte og online, og som fast leverandør giver vi dig de bedste forudsætninger for, at dine annoncekampagner får den optimale effekt hos dine kunder.

Dine kunder dømmer dig på udseendet, og det er derfor vigtigt, at du fremstår troværdigt og seriøst med en gennemgående designlinie, som bruges til både trykte og online annoncer på diverse medier.

Vores faste timepris på alt grafisk arbejde er kr. 685,-Eksempler på diverse layout og design fra trykteam

28 80 64 11


SPØRG EKSPERTERNE

Kontakt os helt uforpligtende og og lad os give dig gode løsningsforslag – vi er eksperter i både små og store projekter.VI KAN GIVE DIT EKSISTERENDE MATERIALE ET "GRAFISK LØFT" ELLER DESIGNE NOGET HELT NYT - VI LEVERER BÅDE SMÅ OG STORE DESIGNLØSNINGER SOM PASSER TIL DIT BEHOV.Spørg om pris og løsninger