Fleksible oplag - trykteamtrykteam

Fleksible oplag

Økonomisk fordel
Tryksager i mindre oplag kan være økonomisk fordelagtigt at producere i digitaltryk. Startomkostningerne er noget lavere, så dine brochurer, løsblade, salgsbreve, manualer, flyers eller andet kan produceres hurtigt nemt og billigt.

trykteam tilbyder også produktion af digitaltryk med variable data. D.v.s. at vi kan “flette” navne og adresser ind på hvert enkelt tryk, således at du kan henvende dig målrettet til dine kunder.

Kontakt os nu og hør nærmere på 28 80 64 01