Produktionstid

Så snart du leverer trykklar PDF-fil eller evt. endeligt godkender korrektur, vil vi planlægge den videre produktionstid, således du hurtigt kan få den forventelige afsendelsesdato.

Vi har eget bogbinderi og laver en del efterbehandling i huset. Det betyder, at vores leveringstider er meget fleksible og kan planlægges uafhængigt af tredjepart.