Grafiske udtryk

Vi vil her løbende tilføje grafiske udtryk. Mange af dem er fra den tid hvor der blev brugt blybogstaver rundt omkring på aviserne og de gamle bogtrykkerier.
Men mange bruges også idag, af de fagpersoner som ved hvordan man behandler en grafisk tryksag med ære og respekt.

Geviert
Typografisk mellemrum hvis bredde og højde er lig med skriftens gradstørrelse. Ved f.eks. en 12 pt skrift er en geviert lig med 12×12 pt. Benyttes ofte ved indrykning af første tekstlinie i et afsnit.
Cicero
Skriftgrad på 12 pt. Gammel måleenhed i det typografiske målesystem. Svarer til 4,51 mm. De målelinealer som bruges hedder ligeledes cicero-mål. Bruges også idag ved f.eks. måling af blindmateriale ved placering af f.eks. en stanse- eller prægeform i en cylinder.
Horeunge
Udgangslinie på et tekstafsnit placeret øverst på en side eller i en spalte. Det er en dødssynd at gøre, og skal for alt i verden undgåes.
Ligatur
Betegnelsen for to bogstaver der er tegnet sammet til ét bogstav. Benyttes især ved brug af antikvaskrifter, f.eks. fi og fl, hvor udløbet på f’et vil støde sammen med prikken over i’et. Skal bruges med omtanke, ikke alle skriftyper er velegnet til det.
Fisk
Typografisk udtryk for blysats som er faldet fra hinanden, eller typer som er lagt i en forkert sættekasse, der er fisk i kassen.
Bryllup
Typografisk udtryk for, at et eller flere ord fejlagtigt er sat to gange efter hinanden i satsen.
Floder
Udtryk som anvendes ved sats, hvor ordmellemrummene flugter lodret, og er så store, at de danner flodlignende striber i satsbilledet.