Direct mail

Målrettet og personlige budskaber
Skal du have sat gang i dit salg eller markedsført et produkt, er direct mail kampagner en af de mest effektive metoder at nå ud til dine kunder på.

Det kan gøres helt målrettet, da trykteam tilbyder produktion af digitaltryk med variable data. D.v.s. at vi kan »flette« navne og adresser ind på hvert enkelt tryk således, at du kan henvende dig målrettet til dine kunder.

Kontakt vores printafdeling og hør nærmere på tlf. 28 80 64 01.